Anda tentu pernah mendengar istilah nombor IMEI, IMEI merupakan singkatan daripada International Mobile Equipment Identity. IMEI biasanya terdiri daripada satu