Kredit menjadi sebuah keperluan yang penting pada masa ini kerana seperti yang kita tahu bahawa sejak adanya teknologi Handphone, kredit