Sekarang banyak aktiviti dapat dilakukan dengan teknologi, salah satunya adalah online banking. Sebilangan besar bank di Malaysia telah menambah kemudahan

Maybank2u adalah perkhidmatan untuk transaksi perbankan melalui rangkaian internet yang disediakan oleh Maybank. Pelanggan dapat menggunakan komputer desktop, laptop, tablet,